Hvem trenger et dokumenthåndteringssystem?

Lær hvorfor et dokumenthåndteringssystem er avgjørende for organisasjoner i dagens moderne arbeidsmiljøer. Se fordelene med effektiv dokumentorganisering.

Picture of Bente Nordli

Bente Nordli

PUBLISERT

06.07.2023

LESETID

3. min

I dagens moderne arbeidsmiljøer genereres og håndteres store mengder dokumenter hver dag. Fra viktige kontrakter og rapporter til interne dokumenter og korrespondanse, det er avgjørende å kunne organisere, lagre og dele disse dokumentene på en effektiv og sikker måte. Her kommer dokumenthåndteringssystemer (DMS) inn i bildet.

 

Et dokumenthåndteringssystem er en programvareløsning som lar organisasjoner håndtere dokumenter og relatert informasjon på en strukturert, pålitelig og systematisk måte. Men hvem trenger egentlig et dokumenthåndteringssystem, og hvorfor bør man vurdere å implementere en slik løsning?

 

Hvorfor dokumenthåndtering?

Det er flere grunner til hvorfor organisasjoner trenger et dokumenthåndteringssystem. For det første gir det en mer effektiv måte å organisere og lagre dokumenter på. Ved å bruke et DMS kan dokumenter enkelt klassifiseres, indekseres og arkiveres, noe som gjør det enklere å finne og gjenbruke dem i fremtiden. Dette sparer tid og reduserer frustrasjonen ved å lete etter viktige dokumenter i kaotiske mapper og filer.

I tillegg bidrar et dokumenthåndteringssystem til bedre kontroll og sikkerhet rundt dokumenter. DMS-er gir mulighet for å definere tilgangsrettigheter, slik at kun autoriserte personer kan se, redigere eller slette dokumenter. Dette er spesielt viktig for sensitive dokumenter som personopplysninger eller konfidensiell informasjon. Et DMS kan også opprettholde en revisjonshistorikk som viser hvilke endringer som er gjort i et dokument over tid, og hvem som har utført dem.

Et DMS hjelper organisasjoner å spare tid og ressurser, og øker effektiviteten i organisasjonen

 

Hvilke løsninger finnes?

Det finnes flere forskjellige dokumenthåndteringssystemer på markedet i dag, og valg av løsning avhenger av organisasjonens spesifikke behov. Noen populære DMS-er inkluderer SharePoint, Google Drive, Dropbox, Alfresco og OpenText. Disse systemene tilbyr funksjoner som dokumentlagring, versjonskontroll, søkemuligheter, integrasjon med andre verktøy og mer. Valget av DMS bør baseres på organisasjonens størrelse, bransje og spesifikke krav. 

Les gjerne artikkelen Trenger vi dokumenthåndteringssystem når vi har SharePoint? 

 

Hvorfor ikke bruke mappestruktur?

Noen kan lure på hvorfor man ikke bare kan bruke den tradisjonelle mappestrukturen på datamaskinen for å organisere dokumenter. Selv om dette kan være tilstrekkelig for små mengder dokumenter, kan det bli en utfordring når det kommer til større mengder eller når flere personer samarbeider om dokumenter. Mappesystemet kan bli kaotiske, ineffektive og rotete, og det kan være vanskelig å opprettholde en konsistent og enhetlig struktur. I tillegg blir det vanskelig å implementere funksjoner som tilgangskontroll og versjonskontroll som er nødvendige for effektiv dokumenthåndtering.

Les mer om mappestruktur vs. metadata i artikkelen Derfor bør du gå fra mapper til meta.

 

Hvilke gevinster gir et dokumenthåndteringssystem?

Implementeringen av et dokumenthåndteringssystem kan gi en rekke fordeler for organisasjoner. Først og fremst forbedrer det produktiviteten ved å gjøre det enklere å finne og gjenbruke dokumenter. Gjennom avansert søketeknologi kan brukere raskt finne relevante dokumenter basert på søkekriterier som nøkkelord, datoer, forfatter og mer.

Et DMS øker også samarbeidet og effektiviteten i organisasjonen. Flere personer kan samarbeide om et dokument samtidig, uten å bekymre seg for versjonskonflikter eller tap av data. Det gir også en strukturert arbeidsflyt ved at dokumenter kan flyttes gjennom forskjellige trinn, som godkjenning og revisjon, med klare retningslinjer og ansvar.

Kostnadsbesparelser: Ved å redusere papirbaserte prosesser, arkivkostnader og tidsbruk på dokumentadministrasjon, kan organisasjoner oppnå betydelige kostnadsbesparelser på lang sikt.

I tillegg bidrar et DMS til bedre sikkerhet og etterlevelse av lover og forskrifter. Ved å ha kontroll over hvem som kan få tilgang til dokumenter og hvilke handlinger som kan utføres, reduserer man risikoen for uautorisert tilgang eller manipulering av viktige dokumenter. Et DMS kan også bidra til å oppfylle forskjellige lover og forskrifter som håndterer personvern, datasikkerhet og dokumentoppbevaring.

Les mer om ROI ved dokumenthåndteringssystem i denne artikkelen: Derfor er et dedikert dokumenthåndteringssystem en god investering

 

Konklusjon

Et dokumenthåndteringssystem er ikke bare forbeholdt store organisasjoner. Uansett størrelse og bransje kan implementeringen av et slikt system bidra til bedre dokumentorganisering, økt effektivitet og bedre samhandling internt og eksternt.

Et dokumenthåndteringssystem er en uvurderlig ressurs, ved å organisere og lagre dokumenter på en strukturert og sikker måte, kan organisasjoner spare tid, redusere frustrasjon og forbedre samarbeidet.

Ved å utnytte funksjonaliteten til et dokumenthåndteringssystem kan organisasjoner oppnå bedre kontroll over sin informasjon og drive virksomheten mer effektivt i den stadig mer digitale verdenen vi lever i.

 

Relaterte innlegg

artikkel

4 risikofaktorer ved dårlig dokumenthåndtering

Kontroll på informasjon og dokumentasjon kan være avgjørende for en bedrift. På den andre siden, manglende dokumenthåndtering har flere risikofaktorer.

Les mer
Read more
artikkel

10 egenskaper en moderne løsning for dokumenthåndtering bør inneholde

Et brukervennlig dokumenthåndteringssystem har mange egenskaper for å unngå dokumentkaos. Her er 10 egenskaper vi mener bør være med i et slikt system.

Les mer
Read more
artikkel

Trenger vi et dokumenthåndteringssystem når vi har SharePoint?

Er SharePoint egnet som løsning for dokumenthåndtering? I artikkelen ser vi på noen områder innen dokumenthåndtering og hvordan det er løst i et DMS og i SP

Les mer
Read more