Derfor er et dedikert dokumenthåndteringssystem en god investering

Dokumenthåndtering kan være en god investering for å få kontroll og struktur på dokumentene i bedriften, enten de er spredt i mapper eller Teams-siter.

Picture of Kari Hausken

Kari Hausken

PUBLISERT

24.04.2023

LESETID

5. min

Et dokumenthåndteringssystem er programvare som brukes til å organisere, administrere og lagre dokumenter på en effektiv og sikker måte. Det bidrar til å administrere og ha kontroll på dokumenter gjennom hele livssyklusen, fra opprettelse til arkivering eller sletting.

Systemet inkluderer funksjonalitet for å håndtere versjoner, tilgangskontroll, søk og indeksering, samt sporing av brukeraktiviteter på dokumentene. På denne måten kan dokumenthåndteringssystemer hjelpe organisasjoner med å øke produktivitet, effektivitet og sikkerhet når brukere arbeider med dokumenter.

 

Å investere i et dedikert dokumenthåndteringssystem kan gi en rekke fordeler. Eksempler på dette er:

 • Bedre organisering av dokumenter
 • Bedre dokumentkontroll
 • Bedre samarbeid
 • Bedre sikkerhet
 • Bedre overholdelse av lovgiving (Compliance)

Bedre organisering av dokumenter

En god dokumenthåndteringsløsning inneholder funksjonalitet for å organisere og strukturere dokumenter etter ulike kategorier og metadata på en logisk måte. På denne måten blir det enklere å finne dokumenter, samt å gjenbruke disse.

 

Bedre dokumentkontroll

Det er viktig å ha kontroll på hvilke brukere som har tilgang til sensitive dokumenter. I tillegg er det viktig å gi tilgang til dokumenter som ikke skal beskyttes slik at brukere får mulighet til å dele informasjon, og sikre at informasjonen er tilgjengelig. En dokumenthåndteringsløsning gjør det mulig å enkelt sette tilgangsrettigheter både på det som skal være åpent, og det som skal beskyttes.

 

Bedre samarbeid

En god dokumenthåndteringsløsning gjør det enklere for brukere å samarbeide om de samme dokumentene. Dette kan forbedre arbeidsflyten og effektiviteten og føre til en mer produktiv samarbeidsprosess.

 

Bedre sikkerhet

Et dedikert dokumenthåndteringssystem tilbyr sikkerhetsfunksjoner som regler for hvem som har tilgang til dokumentene og hvilke handlinger de kan utføre på dem. Det tilbyr sporing av brukeraktiviteter, noe som kan bidra til å identifisere uautoriserte endringer eller tilfeller av datainnbrudd. Dokumenthåndteringssystemer kan også tilby funksjoner for kryptering av dokumentene, slik at uautoriserte personer ikke kan få tilgang til dokumentene selv om de skulle komme seg inn i systemet

 

Bedre lovgivningsoverholdelse

Young dashing judge in black gown making decision with no concept

En dokumenthåndteringsløsning kan hjelpe organisasjoner med å følge lovpålagte krav til oppbevaring av dokumenter, inkludert lagringstid og dokumenthåndtering etter utløpet av denne perioden. Sporing og logging av endringer på dokumentene, samt hvem som har utført dem, kan bidra til å sikre etterlevelse av lover og regler som krever at endringer blir sporet og dokumentert.

 

God kontroll på informasjon er lønnsom investering

Alt i alt kan et dedikert dokumenthåndteringssystem være en god investering for organisasjoner fordi det kan bidra til å øke effektiviteten og produktiviteten, forbedre samarbeidet, redusere tid til gjenfinning av dokumenter, samt sikre konfidensialitet og oppfylle lovgivningens krav til håndtering av dokumenter. Det bidrar også til å redusere risikoen for feil og mangler, samt å redusere kostnader ved å gjøre håndteringen av dokumentene enklere og mer strømlinjeformet.

Det er foretatt en rekke studier og undersøkelser som viser at det å investere i et dedikert dokumenthåndteringssystem kan bidra til å øke effektiviteten, redusere arbeidsbelastningen, forbedre kundetilfredsheten og gi god kontroll på informasjon. 

En studie fra IDC viste blant annet at en gjennomsnittlig kunnskapsarbeider bruker 20% av arbeidstiden på å lete etter informasjon  

Vi kan da sette opp følgende tankeeksperiment for å beregne en mulig besparelse ved å benytte et dedikert dokumenthåndteringssystem som gjør at gjenfinning av informasjon og dokumentasjon går raskere:

Antall ansatte 20
Snitt kost pr ansatt (i NOK) 500
Antall timer pr år 1750
Tid brukt på søking etter informasjon 20 %
Timekost for søking etter informasjon pr ansatt (i NOK) 175 000 NOK
Total kostnad for bedriften (alle ansatte) 3 500 000 NOK
Potensiell reduksjon av tid brukt på søking etter informasjon ved bruk av dedikert dokumenthåndtering: 50 %
Potensiell besparelse 1 750 000 NOK

 

Bytt gjerne ut tallene med det som passer for din bedrift, og regne ut din egen ROI. 

 

Risiko forbundet med å ikke ha et dedikert dokumenthåndteringssystem

På den andre siden finner vi flere risikofaktorer forbundet med å ikke ha et system for dokumenthåndtering. 

 • Manglende kontroll
 • Tap av tid
 • Begrenset samarbeid
 • Sikkerhetsrisiko
 • Manglende overholdelse av regelverk

Manglende kontroll

Uten et dokumenthåndteringssystem kan det være vanskelig å ha oversikt over hvem som har tilgang til dokumentene og hvordan disse blir håndtert. Dette kan øke risikoen for utilsiktede endringer eller sletting av dokumenter, samt uautorisert tilgang til sensitiv informasjon.

 

Tap av tid

Manglende bruk av et dokumenthåndteringssystem kan føre til at det er vanskelig og tidkrevende å finne og gjenbruke dokumenter. Dette kan resultere i tap av tid og ressurser som kunne vært brukt til å utføre mer verdiskapende oppgaver.

 

Begrenset samarbeid

Fravær av en dokumenthåndteringsløsning kan vanskeliggjøre samarbeidet mellom flere brukere som arbeider med de samme dokumentene. Dette kan føre til at arbeidsprosesser tar lengre tid enn nødvendig, og gjøre det vanskeligere å nå mål for samarbeidet.

 

Sikkerhetsrisiko

Uten bruk av et dokumenthåndteringssystem kan det være utfordrende å sikre dokumenter mot uautorisert tilgang, og at sensitiv informasjon kan bli stjålet eller lekket. Slike hendelser kan resultere i alvorlige konsekvenser, både for organisasjonen og for kundene eller klientene som blir berørt.

 

Manglende overholdelse av regelverk

Uten et dokumenthåndteringssystem kan det være vanskelig å etterleve lover og forskrifter som regulerer oppbevaring og håndtering av dokumenter. Dette kan føre til bøter og andre negative konsekvenser, og kan også skade organisasjonens omdømme.

Sliten og oppgitt mann opplever informasjonskaoset

Uten et dokumenthåndteringssystem kan du risikere å miste kontrollen på informasjonen, bli mindre effektiv, sikkerhetsutfordringer og dårlig samhandling med kolleger.

 

Tiltak for å redusere og begrense risiko

Fravær av et dokumenthåndteringssystem kan negativt påvirke produktivitet, sikkerhet, effektivitet, samt overholdelse av regelverk. Det kan derfor være en god investering å implementere et dedikert dokumenthåndteringssystem for å håndtere disse risikoene og oppnå fordelene som systemet kan tilby. Et dokumenthåndteringssystem kan hjelpe brukere med å håndtere dokumenter på en effektiv, sikker og trygg måte, samt forbedre samarbeidet om dokumentene.

 

Så hvorfor er et dedikert dokumenthåndteringssystem en god investering for din bedrift?

Her er en kort oppsummering av de viktigste grunnene beskrevet i artikkelen:

Et dokumenthåndteringssystem bidrar til å


 • Redusere tid og ressurser som brukes på manuell dokumenthåndtering
 • Redusere tid som går med til å søke etter relevant informasjon
 • Frigjøre tid som kan benyttes på mer verdiskapende arbeid
 • Øke produktivitet – noe som igjen kan føre til økte inntekter/reduserte kostnader
 • Sikre at brukere har korrekt tilgang til dokumenter
 • Sørge for at organisasjonen overholder regelverk og krav til sikkerhet
 • Øke samarbeid på tvers av organisasjonen
 • Forbedre arbeidsprosesser
 • Øke lønnsomheten til organisasjonen

Relaterte innlegg

artikkel

Dette bør du tenke på ved migrering av dokumentarkivet

Migrering av dokumenter og arkiv kan være krevende. Her er våre tips til en best mulig prosess når to eller flere dokumentarkiv skal migreres.

Les mer
Read more
artikkel

Slik kan riktig bruk av metadata effektivisere dokumenthåndteringen

Hvordan kan riktig bruk av metadata effektivisere dokumenthåndteringen? Hvorfor er metadata en bedre måte å organisere dokumenter på enn mappestruktur?

Les mer
Read more
artikkel

Trenger vi et dokumenthåndteringssystem når vi har SharePoint?

Er SharePoint egnet som løsning for dokumenthåndtering? I artikkelen ser vi på noen områder innen dokumenthåndtering og hvordan det er løst i et DMS og i SP

Les mer
Read more