7 tips for å unngå kaos i Teams

Unngå kaos i Microsoft Teams med disse syv nyttige tipsene for organisasjonen din: Klare retningslinjer, strukturert kanalhierarki, konsekvent filorganisering og mer. Les mer her.

Picture of Astrid Sofie Schjetne Valheim

Astrid Sofie Schjetne Valheim

PUBLISERT

30.06.2023

LESETID

3. min

Microsoft Teams har blitt et populært samarbeidsverktøy for organisasjoner over hele verden. Plattformen tilbyr et effektivt digitalt miljø der teammedlemmer kan kommunisere, samarbeide og dele filer, uansett hvor de måtte arbeide fra.
 
Men noen ganger kan Teams-miljøet bli kaotisk, noe som kan føre til forvirring, ineffektivitet og tap av produktivitet. For å hjelpe organisasjoner med å unngå kaos i Microsoft Teams, har vi samlet syv nyttige tips.

 

1. Etabler klare retningslinjer for bruk


Det er viktig å etablere klare retningslinjer for bruk av Microsoft Teams i organisasjonen. Dette bør omfatte retningslinjer for kanaler, filstruktur, bruk av varsler og generell etikette. Sørg for at alle teammedlemmer er klar over retningslinjene og forstår hvordan de skal bruke Teams på en organisert måte.

 

2. Opprett et strukturert kanalhierarki


En av hovedårsakene til kaos i Teams er en uorganisert kanalstruktur. Opprett en logisk og strukturert kanalhierarki basert på prosjekter, avdelinger eller funksjoner. Begrens antallet kanaler for å unngå fragmentering og forvirring. Dette gjør det enklere for teammedlemmer å finne relevant informasjon og bidrar til bedre kommunikasjon og samarbeid.

 

3. Oppfordre til konsekvent filorganisering


En annen kilde til kaos er rotete filstrukturer. Oppfordre teammedlemmer til å organisere filer på en konsekvent måte ved å bruke tydelige mappestrukturer og filnavngivningsstandarder. Dette gjør det enklere å finne og dele filer, og reduserer tiden brukt på å søke etter viktig informasjon.

 

4. Utvikle gode møtepraksiser


Møter i Teams kan ofte bli ustrukturerte og tidkrevende. Innfør gode møtepraksiser som å ha klare agendaer, definerte mål og en tidsplan. Oppfordre også til bruk av møteverktøy som avstemninger og håndheving av "mute"-funksjonen for å minimere støy og sikre en effektiv kommunikasjon under møtene.

 

5. Bruk kategoriserte faner


Faner i Teams gir mulighet til å organisere og dele relevant informasjon på en ryddig måte. Opprett kategoriserte faner for å dele viktige lenker, dokumenter, prosjektoversikter eller tidsplaner. Dette hjelper teammedlemmer med å finne nødvendig informasjon raskt, og reduserer behovet for å søke gjennom mange meldinger eller kanaler.

 

6. Bruk varsler med omhu


Varsler kan være nyttige for å holde seg oppdatert, men overdreven bruk kan forstyrre arbeidsflyten og føre til at viktig informasjon drukner i støy. Oppfordre teammedlemmer til å justere varsler slik at de kun mottar relevante meldinger. Vurder også å opprette kanaler dedikert til generelle meldinger eller uformelle samtaler for å redusere antallet varsler i viktige prosjektkanaler.

 

7. Kontinuerlig opplæring og støtte


Sist, men ikke minst, er kontinuerlig opplæring og støtte avgjørende for å opprettholde en organisert Teams-kultur. Tilby opplæring og veiledning til teammedlemmer om beste praksis for bruk av Teams. Ha også et støttesystem på plass, enten det er internt eller ved å samarbeide med IT-avdelingen eller en ekstern Microsoft Teams-konsulent.

 

Oppsummering

Bruk mindre tid på å administrere og håndtere kaoset i Teams og mer tid på god samhandling

Microsoft Teams er et kraftig verktøy for samarbeid, men uten riktig struktur og retningslinjer kan det raskt føre til kaos. Ved å følge disse syv tipsene - etablere klare retningslinjer, opprette et strukturert kanalhierarki, oppfordre til konsekvent filorganisering, utvikle gode møtepraksiser, bruke kategoriserte faner, bruke varsler med omhu og tilby kontinuerlig opplæring og støtte - kan organisasjoner unngå kaos i Microsoft Teams og oppnå en mer effektiv og produktiv arbeidsflyt.

Relaterte innlegg

artikkel

Dokumenthåndtering i Teams

Kan du bruke Teams til dokumenthåndtering? Hva må du i så fall tenke på? Når er det fornuftig å tenke utover Teams og SharePoint for å styre informasjon?

Les mer
Read more
artikkel

Hvordan samhandle bedre i Teams

Hvordan kan du bruke Teams til mer enn videomøter? Les om funksjoner som dokumentdeling, notater og oppgaver i Teams.

Les mer
Read more
artikkel

Slik kan maler og automatisering av dokumentproduksjon gjøre deg mer effektiv i Office.

Om hvordan maler og automatisering kan gjøre dokumentproduksjon mer effektivt. Maler sørger bl.a. for at rett firmaprofil og standardoppsett blir brukt..

Les mer
Read more