Lederen har ordet

CEO i Contesto, Christine Brandtzæg, deler noen tanker om intelligent informasjonsstyring.

Picture of Christine Brandtzæg

Christine Brandtzæg

PUBLISERT

10.05.2023

LESETID

2. min

TEMATIKK

Kaos til kunnskap - fortsatt vårt fokus

Vi i Contesto har en visjon om å hjelpe våre kunder til å gjøre kaos om til kunnskap.

I dette ligger selvsagt et mål om å håndtere informasjon på en sikker og effektiv måte, men også om å få utnyttet denne informasjonen bedre – blant annet til å treffe riktige beslutninger raskere, eller ved å gjøre informasjonen mer tilgjengelig, slik at den kan gjenbrukes oftere. 

For å få til dette er vi avhengig av god teknologi, men samtidig så er det selvsagt ikke sånn at teknologien kan løse alt alene. Noen ganger kan det nesten oppleves motsatt: en drukner ikke bare i informasjon, men også i systemer – som mange ganger overlapper hverandre i funksjonalitet og bruksområder. 

Fremover vil dere høre oss snakke mye om Intelligent Informasjonsstyring. Dette konseptet handler ikke bare om å samle og lagre informasjon, men også om å kunne søke, organisere, analysere og dele den på en måte som gir reell forretningsverdi. Det innebærer også å sikre at informasjonen er tilgjengelig for de riktige personene til rett tid, samtidig som man ivaretar sikkerheten og personvernet. 

Gjennom bruk av avanserte teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering blir det langt enklere å få innsikt og verdi ut av store mengder data og dokumenter.

230419_Elise_og_Torgeir_InfoCenter-3-1

Elise Laugaland-Husøy er selger og kundeutvikler i Contesto, og snakker mye om intelligent informasjonsstyring og dokumenthåndtering.

 

Teknologien er bare en del av løsningen

Som sagt, systemene er ikke hele svaret. Det handler også om å involvere og engasjere medarbeidere, strømlinjeforme prosesser, sikre dataintegritet og –flyt, samt om å ha tydelige retningslinjer for alt fra sikre påloggingsrutiner til datadeling.  

Oppsummert med Contesto-ord: Intelligent Informasjonsstyring er systemer og strategier som forbedrer samspillet mellom informasjon, mennesker, teknologi og prosesser, for å utnytte og utvikle kunnskapen som skapes gjennom hele informasjonens livssyklus. 

Med vår erfaring og teknologi er vi klare til å hjelpe deg med å håndtere og utnytte informasjonen din på en enda smartere og mer effektiv måte. Enten det er å strømlinjeforme dokumenthåndtering, forbedre søkefunksjonaliteten eller optimalisere samarbeid, er vårt mål å gi deg de strategiene og verktøyene du trenger for å lykkes! 

CB-portrett

Christine Signatur

 

Relaterte innlegg

artikkel

Hvordan øke sjansen for at retningslinjer blir fulgt?

Hvordan kan du som ansvarlig for informasjon øke sjansen for etterlevelse av retningslinjer for god informasjons - og dokumenthåndtering i bedriften?

Les mer
Read more
artikkel

Integrasjoner sørger for bedre deling og flyt av informasjon

Integrasjoner mellom fagsystemer kan sørge for bedre flyt av informasjon i bedriften, og bidra til rett og oppdatert informasjon i alle ledd.

Les mer
Read more
artikkel

Dramatisk Digitalisering

Da Dramatikerne skulle digitalisere og effektivisere sin dokumenthåndtering ble Contesto en viktig partner. Les mer om prosjektet Dramatisk Digitalisering.

Les mer
Read more