Den digitale ingeniøren - en kundehistorie med Multiconsult

Multiconsult valgte Content Suite levert av Contesto som sitt Enterprise Content Management system.

Picture of Oddvar Sæth

Oddvar Sæth

PUBLISERT

25.09.2019

LESETID

5. min

"Den digitale ingeniøren"

- Vi ønsker å gjøre våre ingeniører til å bli mer digitale, og gjøre hverdagen enklere for både brukere og kunder.(Ole Meyer-Skjølingsatd)

 

 

 

Utfordringen

Med dagens strategi og oppdragsportefølje er Multiconsult avhengig av et godt dokumenthåndteringssystem. De arbeider på tvers av regionskontorer, datterselskaper, og sammen med kunder, samarbeidspartnere og underleverandører i oppdragene sine.

Arbeidsdagen ville ikke vært den samme uten Content Server. Før Content Server ble implementert i 2008, hadde alle regionskontorer egen server, og lagret alle dokumenter på egen filstruktur. Det var vanskelig å ha oversikt over dokumenter, og de hadde ikke samme mulighet til å identifisere dokumenter slik de har i dag

Vurdering 

Etter vurderinger ut ifra kravspesifikasjon, der 4 ulike systemer ble sett nærmere på, havnet valget på Content Server (tidligere Livelink). I starten var det utfordringer med å få alle ansatte til å se nytteverdien av et slikt system, men interne ildsjeler har bidratt til at systemet nå har fått bred aksept i organisasjonen. I tillegg har ledelsen tatt eierskap til løsningen, noe som indikerer forankring, som igjen smitter over på de ansatte. Ledelsen hadde ikke samme fokus tidligere, men de har nå sett fordelene og ønsker å satse bredere på dokumenthåndtering i Multiconsult.

den-digitale-ingeinoren

Løsningen

«Med Content Server har hele selskapet fått ett felles system for dokumenthåndtering» sier Kari Merete Arfvedahl, oppdragsleder for Content Server. Vi kan jobbe når vi vil og hvor vi vil, så lenge vi har nettilgang. I stedet for å sende kopier av dokumenter til hverandre, sender vi linker til dokumentene. Dette gjør at vi slipper å fylle opp både innbokser og utbokser.

Vi har søkemuligheter på alt vi produserer, og sporing på alle dokumenter. Vi har utviklet standard prosedyrer på hva som skal ligge hvor, og har én felles plattform å jobbe mot.

Når vi spør Arfvedahl om å påpeke hva som er avgjørende når man skal skaffe seg et dokumenthåndteringssystem er svaret: «Først og fremst må valg av system være strategisk forankret. Det må være bygd opp og konfigurert for å støtte opp om arbeidsprosessene i virksomheten. Dernest må man ha en gjennomtenkt implementeringsplan når et dokumenthåndteringssystem skal ut i drift.

Det er en ting å installere flotte programmer, en annen ting er å få bruken til å fungere i organisasjonen. Organisasjonen må være moden for et dokument--håndteringssystem og planlegge overgangen. Det er helt avgjørende at noen tar eierskap, har oversikt på prosedyrer og at det foreligger en plan på hvordan ting skal gjøres».

Contesto som samarbeidspartner

Kari Merete Arfvedahl i Multiconsult, oppdragsleder for Content Server, sier de har fått en god samarbeidspartner i Contesto. Contesto har den bredden Multiconsult var på jakt etter, og har flere mennesker Multiconsult har dratt stor nytte av.
 
Se dokument - og informasjonsansvarlig i Multiconsult, Ole Meyer-Skjølingstad, fortelle om løsningen:

 

 

Relaterte innlegg

referanse

Wellesley Petroleum om innholdsplattformen Content Suite

Wellesley Petroleum har valgt ECM-løsningen Content Suite levert av Contesto, som sørget for enklere gjenfinning, færre duplikater og en enklere hverdag

Les mer
Read more
referanse

Et digitalt løft for økt effektivitet i BDO

BDO Norge velger Contesto for sin nye ECM-løsning. Jørgen Brodtkorb, CIO i BDO, oppfordrer Contesto til å være tøffe rådgivere i implementeringsfasen.

Les mer
Read more
referanse

Contesto leverer IT-løsning til presidenten i Sør-Afrika

Presidenten i Sør-Afrika benytter arbeidsflytverktøyet TaskAutomation fra Contesto. Verktøyet gjør prosesser rundt dokumenthåndtering i eDOCS smartere.

Les mer
Read more