Contesto-banner-underside

Contesto Norway

Bruk mindre tid på  å  lage dokumenter

Posted by Kari Hausken on 09.nov.2017 16:09:45

Dokumentgenerering en viktig brikke i dokument og informasjonsflyten

En viktig del av hverdagen i et advokatfirma eller en juridisk avdeling er utarbeidelse av juridiske dokumenter, avtaler og kontrakter. Er det mulig å automatisere og forenkle arbeidet med utarbeidelseav dokumenter, og samtidig sikre at innhold og format blir korrekt?

Kan du styre prosessen med å lage dokumenter samtidig som du integrerer dokumentproduksjonen med videre bearbeidelse, håndtering og oppbevaring?

De aller fleste av oss, både innen advokat, HR, finans og bank, bruker mye tid på å opprette og produsere dokumenter. Det investeres mye tid og ressurser i å sikre at dokumentene er korrekte, og at utforming er i tråd med selskapets profil. Løsningen HotDocs for dokumentautomatisering forenkler arbeidet med å utarbeide dokumenter betraktelig.

 

Blog Document Automation KH.jpg

 

En videre gevinst oppnås med integrasjoner mellom dokumentproduksjon, bearbeiding, distribusjon, lagring og oppbevaring. Dette er viktige brikker som bidrar til forenklingsprosessen.

Mulighet til å gjøre oppslag i ulike kilder når man utarbeider dokumenter, slik at man automatisk kan hente inn data fra ulike systemer underveis, vil sikre at man henter inn og bruker korrekte data til enhver tid. Ved å integrere HotDocs med andre kilder, vil prosessen med utarbeidelse av dokumenter forbedres ytterligere.

Har man i tillegg et dokumenthåndteringssystem, er det vesentlig å kunne integrere produksjonen av dokumenter slik at det ferdige resultatet automatisk lagres ett sted, med korrekte metadata, i rett versjon.

Gevinsten med å bruke HotDocs til å automatisere dokumentproduksjonen gir               

  • Redusert risiko – man reduserer risikoen for kostbare feil
  • Forbedret kvalitet – enklere å overholde interne og eksterne regler og retningslinjer
  • Effektivitet – sparer tid og penger på dokumentproduksjonen  

Hotdocs i bruk i over 60 land over hele verden, de har lang erfaring, godt omdømme og evne til å forenkle prosessen med å automatisere dokumenter på flere språk. Som partner av HotDocs kan Contesto hjelpe dere med oppsett og implementering av løsningen. Les mer i våre produktark (norsk) eller her (engelsk).

Les mer om de vanligste utfordringene i vår eBok: Syv synder i dokumentproduksjon.

Bruk mindre tid på å lage dokumenter!

Om Contesto 

Contesto har siden 2001 vært en ledende leverandør av løsninger innen ECM i Norge. Vi leverer og implementerer løsninger som inkluderer både dokument-, arkiv- og samhandling fra store aktører som OpenText og Microsoft.

About Contesto

Contesto has been a leading provider of solutions within ECM in Norway since 2001. We deliver and implement solutions that include both documents, archive and collaboration from major players like OpenText and Microsoft.

Abonner på e-postoppdateringer