Contesto-banner-underside

Contesto Norway

Kari Hausken

Recent Posts

Bruk mindre tid på  å  lage dokumenter

Posted by Kari Hausken on 09.nov.2017 16:09:45

Dokumentgenerering en viktig brikke i dokument og informasjonsflyten

En viktig del av hverdagen i et advokatfirma eller en juridisk avdeling er utarbeidelse av juridiske dokumenter, avtaler og kontrakter. Er det mulig å automatisere og forenkle arbeidet med utarbeidelseav dokumenter, og samtidig sikre at innhold og format blir korrekt?

Read More

Om Contesto 

Contesto har siden 2001 vært en ledende leverandør av løsninger innen ECM i Norge. Vi leverer og implementerer løsninger som inkluderer både dokument-, arkiv- og samhandling fra store aktører som OpenText og Microsoft.

About Contesto

Contesto has been a leading provider of solutions within ECM in Norway since 2001. We deliver and implement solutions that include both documents, archive and collaboration from major players like OpenText and Microsoft.

Abonner på e-postoppdateringer