Contesto-banner-underside

Contesto Norway

Höegh LNG selects Contesto AS to implement new document- and collaboration solution

Posted by Christine Brandtzæg on 04.apr.2019 14:41:46

 

Read More

Topics: ECM, OpenText, digital transformation, customer engagement, edocs, office365

Contesto nominated as European SolEx Partner of the Year!

Posted by Richard House on 13.mar.2019 08:24:00

Contesto nominated as European SolEx Partner of the Year at OpenText Enterprise World Europe in Vienna 

On behalf of the Contesto team, we are excited to announce that Contesto has been nominated as European SolEx Partner of the Year at OpenText Enterprise World Europe in Vienna. As leading provider of OpenText Extended ECM / Content Suite solutions, Contesto has recently introduced the OpenText™ Extended ECM Enabler for Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement by Contesto. 

Read More

Topics: ECM, OpenText, Content Suite Solutions, digital transformation, customer engagement, Microsoft Dynamics 365, Extended ECM Enabler

Bruk mindre tid på  å  lage dokumenter

Posted by Kari Hausken on 09.nov.2017 16:09:45

Dokumentgenerering en viktig brikke i dokument og informasjonsflyten

En viktig del av hverdagen i et advokatfirma eller en juridisk avdeling er utarbeidelse av juridiske dokumenter, avtaler og kontrakter. Er det mulig å automatisere og forenkle arbeidet med utarbeidelseav dokumenter, og samtidig sikre at innhold og format blir korrekt?

Read More

Om Contesto 

Contesto har siden 2001 vært en ledende leverandør av løsninger innen ECM i Norge. Vi leverer og implementerer løsninger som inkluderer både dokument-, arkiv- og samhandling fra store aktører som OpenText og Microsoft.

About Contesto

Contesto has been a leading provider of solutions within ECM in Norway since 2001. We deliver and implement solutions that include both documents, archive and collaboration from major players like OpenText and Microsoft.

Abonner på e-postoppdateringer