Spar tid på dokumentproduksjon med automatisering

Dokumentgenerering en viktig brikke i dokument og informasjonsflyten

En viktig del av hverdagen i et advokatfirma eller en juridisk avdeling er utarbeidelse av juridiske dokumenter, avtaler og kontrakter. Er det mulig å automatisere og forenkle arbeidet med utarbeidelse av dokumenter, og samtidig sikre at innhold og format blir korrekt?

Kan du styre prosessen med å lage dokumenter samtidig som du integrerer dokumentproduksjonen med videre bearbeidelse, håndtering og oppbevaring?

De aller fleste av oss, både innen advokat, HR, finans og bank, bruker mye tid på å opprette og produsere dokumenter. Det investeres mye tid og ressurser i å sikre at dokumentene er korrekte, og at utforming er i tråd med selskapets profil. Løsningen HotDocs for dokumentautomatisering forenkler arbeidet med å utarbeide dokumenter betraktelig.

documentmanagement

En videre gevinst oppnås med integrasjoner mellom dokumentproduksjon, bearbeiding, distribusjon, lagring og oppbevaring. Dette er viktige brikker som bidrar til forenklingsprosessen.

Mulighet til å gjøre oppslag i ulike kilder når man utarbeider dokumenter, slik at man automatisk kan hente inn data fra ulike systemer underveis, vil sikre at man henter inn og bruker korrekte data til enhver tid. Ved å integrere HotDocs med andre kilder, vil prosessen med utarbeidelse av dokumenter forbedres ytterligere.

Har man i tillegg et dokumenthåndteringssystem, er det vesentlig å kunne integrere produksjonen av dokumenter slik at det ferdige resultatet automatisk lagres ett sted, med korrekte metadata, i rett versjon.

Gevinsten med å bruke HotDocs til å automatisere dokumentproduksjonen gir               

  • Redusert risiko – man reduserer risikoen for kostbare feil
  • Forbedret kvalitet – enklere å overholde interne og eksterne regler og retningslinjer
  • Effektivitet – sparer tid og penger på dokumentproduksjonen  

Hotdocs i bruk i over 60 land over hele verden, de har lang erfaring, godt omdømme og evne til å forenkle prosessen med å automatisere dokumenter på flere språk. Som partner av HotDocs kan Contesto hjelpe dere med oppsett og implementering av løsningen. Les mer i våre produktark (norsk) eller her (engelsk).

Bruk mindre tid på å lage dokumenter!

FÅ GRATIS EBOOK 7 SYNDER INNEN DOKUMENTPRODUKSJON
Del gjerne denne artikkelen: