Hvordan få gjennom endring i din bedrift?

Digitalisering er en endring som påvirker hele arbeidsplassen. For å lykkes er man avhengig av å forankre endringene hos hver enkelt ansatt. I denne artikkelen ser vi litt på hva som motiverer mennesker til endring. Kanskje det kan inspirere dere i deres endringsprosess?

 

endring

 

Endring. Et ullent fenomen vi alle etterstreber i jakten på å nå målene våre. Noen ganger føles det som om utfallet ligner mest på grafen over; En innstendig kamp uten særlig endring å spore i etterkant. Samtidig endrer samfunnet seg rundt oss i voldsom fart, noe som kan føles som en logisk brist. I denne artikkelen skal vi gå ned i materien på hva som inspirerer mennesker til å adoptere endringer og hvordan vi kan dra nytte av dette på arbeidsplassen.

Er det nødvendighet, evne til tilpasning eller lydighet? Generelt føler vi oss komfortable med at hvis vi forteller noen hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det, så har vi kommet I mål. Likevel ser vi gang på gang at dette ikke er nok, så hva mangler?

The Golden Circle

Den britisk-amerikanske organisasjonskonsulenten, Simon Sinek, har en spennende teori om hvordan man mer effektivt kan kommunisere for å oppnå endringer. Han har stilt seg spørsmål om hvorfor noen bedrifter oppnår disruptive endringer i mennesker liv ved å lansere nye produkter, mens andre som produserer produkter i samme kategori og av samme kvalitet ikke klarer penetrere markedet. Apple har endret måten vi kommuniserer på, lytter til musikk og organiserer livene våre. Andre aktører har utviklet de same produktene, med samme kvalitet, men feilet. Hvorfor? Sinek mener nøkkelen ganske enkelt kan identifiseres ved å se til biologien.

Det er hovedsakelig tre ulike ting vi kan kommunisere.

  • - Hva
  • - Hvordan
  • - Hvorfor

De fleste av oss vil fokusere på å fortelle hva vi har produsert og hvordan vi har produsert det. Kanskje med ekstra fokus på at vårt «hvordan» gjør produktet bedre enn andres. Dette er viktig informasjon, men ifølge Sinek når det ikke frem til kjernen i oss som tar avgjørelser og styrer oppførsel; vår limbiske hjerne. Den limbiske delen av hjernen er ansvarlig for følelser, som tillit og lojalitet. Dette er kommandosenteret i hjernen hvor avgjørelser og oppførsel manifesterer seg på bakgrunn av informasjon som «Hvorfor» og «Hvordan». I neste omgang bruker neocortex-delen av hjernen vår, som er ansvarlig for rasjonelle og analytiske tanker og språk, informasjon om «Hva» til å rasjonalisere frem avgjørelser som allerede er tatt i den limbiske hjernen.

 

goldencirkle

Sinek påpeker at de fleste bedrifter kommuniserer utenfra og inn. Med det mener han at de kommuniserer hva de har produsert og hvordan. Ofte glemmer de å fortelle hvorfor. Fokuserer vi på å kommunisere hvorfor, når vi frem til den delen av hjernen som driver endring frem i form av ny oppførsel og avgjørelser.

“Folk kjøper ikke hva du gjør; de kjøper hvorfor du gjør det”

De største bidragsyterne til forbrukerendringer har dette fokuset. De forteller oss ofte hva de tror på og inviterer oss til å være en del av dette gjennom å kjøpe produktene deres. Produktene kommer i andre rekke, de er et resultat av en større misjon. Et godt eksempel er Apple sin video Perspective som takker kundene sine for at de er med på å drive frem endringer gjennom evnen til å se verden fra nye og ukjente perspektiver, gjennom å kjøpe deres produkter. Det å kjøpe en iPhone er derfor ikke en enkeltstående transaksjon, ifølge Apple, men et aktivt bidrag mot et felles mål.

Se video av Apple her: Apple - Perspective

Denne måten å kommunisere på er svært viktig for å appellere til en kritisk gruppe mennesker; de tidlige adapterne. Dette begrepet stammer fra en teori lansert av Everett Rogers i 1962, som viser hvordan nye produkter sprer seg blant ulike kategorier av forbrukere i et marked. En viktig kategori av forbrukerne som setter i gang denne kjedeprosessen er de tidlige adapterne. Dette er mennesker som er uredde for endringer, operer etter magefølelse og liker å være først ute i endringsprosesser. Denne gruppen når du helt enkelt ikke ved å utelukkende opplyse dem om detaljer som farge, størrelse, pris og andre spesifikasjoner produktet måtte ha. De vil vite hvor du som leverandør er på vei og tar avgjørelser basert på hvorvidt dette er en reise de ønsker å være en del av.

Videre fungerer tidlige adaptere som testere, og legger føringer for hvorvidt majoriteten på sikt vil føle seg trygge til å følge etter. Ved å kommunisere et felles mål har du derfor ikke bare kjøpt en inngangsbillett i markedet, men investert dem i videreutviklingen av denne reisen.

 

diffusjonsprosessen

Bildet over viser en standardisert modell av diffusjonsprosessen med brukerkategorier oppdelt i markedsandeler.

Sannheten er at endring er vanskelig. 70% av bedrifter som begir seg ut på endringsprosesser feiler og trender tyder på at endringsprosesser er nødvendig i stadig hyppigere intervaller. Ettersom forbrukere, teknologi, konkurrenter og annen kontekst som påvirker en endrer seg, er endringer nødvendig for å holde seg konkurransedyktig. Vi frykter ofte at barrierer som økonomiske rammer eller manglende ressurser og tid skal stikke kjepper i hjulene. Vi bruker gode planleggingsverktøy og budsjetter for å minimere risiko. Statistikken tyder på at vi ignorer de største barrierene til endring, nemlig oss selv. Den menneskelige faktoren utgjør barrierer som står for 72% av risikoen i en endringsprosess; 33% er at ledelsens handlinger ikke støtter oppunder endringene og 39% er motvilje til endring blant ansatte. Er det på tide at vi markedsfører organisasjonsendringer på samme måte som større bedrifter markedsfører nye produkter til kundene sine? Vi i Contesto mener det!

I Contesto er vi opptatt av «hvorfor» i våre digitaliseringsanalyser, både for å sette sammen gode mål for strategiske endringsprosesser, men også for å motivere og skape rom endring. Vi har utviklet enkle teknikker for å forankre endringer i alle ledd, både før, under og i etterkant av endringsprosesser.

FÅ GRATIS EBOOK 7 SYNDER INNEN DOKUMENTPRODUKSJON
Del gjerne denne artikkelen: