Hva er nanolæring og hvordan virker det?

Nanolæring har blitt en utbredt metode for å drive med kursing og opplæring i bedrifter. 

Vi må patche hverandre, hele tiden

Skadepotensialet ved cyberangrep og andre digitale trusler tvinger oss til å ta grep for å beskytte informasjonen i virksomhetene våre — sette opp brannmurer, overvåke nettverk, patche programvare og så videre.

Litt skjult blant alt det tekniske ligger det også en menneskelig faktor: Vi vet at mennesker gjør feil, men er vi oppmerksomme nok på de ansatte som faktisk bruker teknologien hver dag? Og går vi riktig frem for å redusere den risikoen?

 

Glemselskurven

Atferd er en risikofaktor, akkurat som gammel programvare. Kunnskap om informasjonssikkerhet, og ikke minst bevissthet om hvorfor det er viktig, forvitrer over tid. Da vil vi i mylderet av arbeidsoppgaver og mål glemme eller nedprioritere sikkerhetsaspektet. Dette vet også angripere; det er selve premisset for at trusler som phishing og løsepengevirus lever i beste velgående.

 

Selv om all opplæring om informasjonssikkerhet er et gode, er det ikke gitt at den har en varig effekt. En fokus-måned kan gi et løft der og da, men noen uker senere er mye glemt. Trusselbildet er der hver dag, derfor må alle ansatte i virksomheten kontinuerlig minnes på informasjonssikkerhet — vi må patche hverandre, hele tiden.

 

Informasjonssikkerhet året rundt

Junglemap tilbyr bevisstgjørende opplæring — NanoLearning — som fremmer sikker atferd året rundt. NanoLearning er basert på læringsteori, og metoden løser problemet med glemselskurven og flere andre kjente utfordringer ved læring i virksomheter.

 

5 Fordeler med NanoLearning:

  1. Kursene består av korte, konsise leksjoner — vi lærer bedre i små doser, og oppmerksomhetsvinduet er kort. Dette liker deltakerne.
  2. Leksjonene porsjoneres ut jevnt gjennom året og holder temaet oppe på agendaen. Sammen med elementer i læringsinnholdet skaper denne tilnærmingen repetisjon over tid, slik at kunnskap og bevissthet fester seg i langtidsminnet.
  3. Leksjonene distribueres proaktivt til alle ansatte, uten behov for innlogging. Dette senker terskelen for å delta, og øker oppslutningen som kreves for kollektiv kompetanseheving og atferdsendring.
  4. De ansatte mottar leksjonene samtidig. Når alle lærer de samme tingene på samme tid, forsterkes læringen gjennom dialog og et felles fokus.
  5. Leksjonene har tydelige «calls to action» og oppfordrer til refleksjon og diskusjon. Ved å reflektere over det vi har lært, styrker vi vår kritiske og analytiske tenkning, som igjen fører til bedre beslutninger og prestasjoner.

 

 

Slik legger metoden til rette for en varig, bred nivåheving, med minimalt avtrykk i kalenderen. Og temaet trenger ikke være informasjonssikkerhet — NanoLearning brukes allerede til personvern, digital kompetanse, onboarding av nye ansatte og mye mer.

 

Last ned presentasjonen fra Digitale Dager her:

Fyll inn e-postadressen din, så får du en lenke med presentasjonen som PDF. 

 

 

Flere presentasjoner og innlegg fra Digitale Dager: