Gir gode råd om digitalisering - digitalt

Når gode råd er digitale

– Vi har «alltid» brukt digitale samhandlingsverktøy som Teams, Sharepoint og eDOCS som en del av vår arbeidshverdag, forteller leder for Contesto sitt Digitaliseringsteam, Gunn Kristin Saltvik. - Men denne våren har vi, som de fleste andre, opplevd et økt behov for bruk av disse hjelpemidlene.

Hun leder et team med rådgivere, og har i koronakrisen opplevd en økt etterspørsel fra bedrifter på nettopp digitalisering.

 

Fra produktleveranser til rådgivning

Contesto har i snart 20 år levert løsninger og tjenester innen dokumenthåndtering og informasjonsstyring, såkalt document management og enterprise content management.

– Etter en strategigjennomgang så vi at kundene ikke bare ønsker å få levert gode verktøy, men de etterspurte rådgivning for å styrke samspillet mellom teknologi, forretningsprosesser, informasjon og ikke minst menneskene, forklarer Christine Brandtzæg, CEO i selskapet.

Dermed etablerte Contesto et eget team som jobber med å bistå bedrifter i sine digitale transformasjoner. Teamet består av 9 rådgivere, og 4 av disse har hatt oppstart midt i tid preget av stor usikkerhet i samfunnet. – Vi er utrolig takknemlige for at vi er i en posisjon hvor vi har kunnet ansette fremfor å permittere eller i verste fall nedbemanne, sier Brandtzæg, som er glad for at organisasjonen hun leder er godt vant til å jobbe «remote» og med digitale verktøy.

IMG_0858

Maren Rasmussen er en av de nyansatte i digitaliseringsteamet. Her er hun midt i en "digital onboarding" via Teams. 

 

Som planlagt og nye prosjekt

Faktisk har de fleste prosjekt gått som planlagt, og rådgiverne I Contesto har kunnet starte på helt nye oppdrag. – Vi liker selvsagt best å kjøre oppstartsmøte og workshoper «live», forteller Gunn Kristin Saltvik. – Men når situasjonen er som den er, så kommer vi langt med stødig prosjektledelse og videomøter i Teams, fortsetter hun. – Og det er ikke nødvendigvis bare en ulempe å måtte gi digitale råd digitalt, smiler hun, og begrunner det med at kunder, og Contestos egne rådgivere, opplever mye læring i bruk av f.eks. Teams og SharePoint.

 

Forskerforbundet digitaliseres

Forskerforbundet har kommet langt på sin digitale reise

Birgitte Olafsen, administrasjonssjef i Forskerforbundet, i samtale med en av sine medarbeidere (bildet er fra en tidligere anledning, lenge før koronautbruddet)

Et av prosjektene som Contesto har jobbet med de siste månedene er et digitaliseringsoppdrag for Forskerforbundet.

 – Vi har benyttet Contesto sine produkter og tjenester i mange år, forteller Birgitte Olafsen, administrasjonssjef i Forskerforbundet. – Og da vi skulle gjennomføre et prosjekt som gikk på forbedring og effektivisering innen digitale arbeidsmetoder og prosesser, så var Contesto et naturlig valg av samarbeidspartner, fortsetter hun.

 Hvordan har det vært å ha et prosjekt gående mitt i en unntakstilstand som Coronakrisen?

 – Det har gått veldig fint. Vi har kjørt møter og workshops via Teams, og prosjektet har faktisk kunnet gå etter opprinnelig tidsplan. – Det er klart at fysiske møter oftest er å foretrekke, men folk har vært utrolig fleksible og flinke til å tilpasse seg situasjonen. Vi har faktisk identifisert og satt i gang parallelle prosjekter som følge av funn i hovedprosjektet.

Hva har prosjektet ført til?

 – Vi har gjort viktige analyser og kartlegging av våre kjerneprosesser, og sett på både informasjonsflyt og teknologi. Vi har også vært opptatt av å involvere de ansatte. Kartleggingen har gitt oss noen konkrete tiltak som skal implementeres, og vi er svært glade for at Contesto har holdt aktiviteten og fremdriften i prosjektet på et normalnivå, midt i en unntakstilstand.

- God planlegging og utprøvd metodikk har gjort oss i stand til å kjøre prosjektene våre omtrent som planlagt, også midt under koronakrisen. 

 

GKC-illustrasjonsbilder-2

f.v. Kari Hausken (styreleder). Christine Brandtzæg (CEO), og Gunn Kristin Saltvik (CDO) er glade for at kunder fortsatt ønsker gode råd om digitalisering. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning, før koronautbruddet)

Vi spør Contestos egen «digitaliseringsminister» , Gunn Kristin Saltvik, om hva hun tror er årsaken til at de har kunnet kjøre prosjektene tilnærmet som planlagt.

Svaret kommer uten å nøle:

 – God planlegging og utprøvd metodikk.

Hun utdyper: – Hvert prosjekt følger en svært detaljert og nøye planlagt fremdrift, en metodikk vi har utviklet over tid, som tar oss gjennom fastlagte faser og aktiviteter. Dette gjør oss i stand til å kunne tilby god prosjektgjennomføring selv i slike spesielle tider som vi har hatt i vår, avslutter hun.