7 byggesteiner i en god IM-strategi

Disse 7 byggesteinene er helt avgjørende å ha på plass når du skal lage en IM-strategi for 2024.

Picture of Oddvar Sæth

Oddvar Sæth

PUBLISERT

30.01.2024

LESETID

4. min

7 byggesteiner i en god IM-strategi

I en verden der data er den nye oljen, blir evnen til å håndtere denne informasjonen effektivt stadig viktigere for bedrifter i alle størrelser. Informasjonsstyring (IM, av engelsk Information Management) er ikke lenger bare en støttefunksjon, men en strategisk nødvendighet som driver effektivitet, innovasjon og konkurransefortrinn.

Jeg har i denne artikkelen plukket ut 7 viktige elementer fra e-boken Slik bygger du en effektiv IM-strategi i 2024

1. Kartlegging av eksisterende datakvalitet og -strukturer

Contesto-69

Første steg mot en effektiv IM-strategi er å forstå hva du har. Dette innebærer en grundig gjennomgang og kartlegging av eksisterende datakvalitet, datalagre og informasjonsstrukturer. Ved å vite nøyaktig hvilke data du besitter, kan du identifisere redundanser, hull, og områder for forbedring. Vi sammenligner ofte med flytting eller rydding i hus. Du må få oversikt, lage systemer, antakelig kvitte deg med en hel del, og så sette på plass igjen. 

Les gjerne mer om denne sammenligningen i artikkelen 5 ting informasjonsforvaltere kan lære av Rydderevolusjonen på TV2

 

2. Integrering av IT og forretningsstrategier

En vellykket IM-strategi krever at IT og forretningsstrategier går hånd i hånd. IT bør ikke ses på som et separat verktøy, men som en integrert del av hvordan organisasjonen når sine overordnede mål. Dette sikrer at teknologiske investeringer direkte støtter forretningsmessige ambisjoner.

Vi ser altfor ofte at IT og IM blir støttefunksjoner og ikke er med i strategiske diskusjoner. Dermed blir det krevende å få både forankring og involvering rundt innføring av f.eks. nye systemer eller rutiner for håndtering av informasjon. 

 

3. Fokus på datasikkerhet og personvern

I en tid hvor cybertrusler er en konstant bekymring, må sikkerhet og personvern være kjernen i enhver IM-strategi. Dette inkluderer ikke bare å følge lovpålagte krav, men også å etablere robuste interne kontroller og prosedyrer for å beskytte sensitiv informasjon. Dette hensynet har fått en helt ny oppmerksomhet med innføring av AI-verktøy i organisasjoner. Modellene som skal trenes må ha klare rammer for hva slags informasjon de kan og skal prosessere. 

Les artikkelen Er dataene dine AI-klare for flere tips om hva du bør tenke på før innføring av AI-verktøy. 

 

4. Implementering av kunstig intelligens og maskinlæring

Teknologier som AI og maskinlæring tilbyr på den andre siden enorme muligheter for å forbedre informasjonsstyringen. Ved å automatisere rutinemessige oppgaver og gi dypere innsikt i store datamengder, kan organisasjoner frigjøre verdifulle ressurser og øke effektiviteten. Særlig kan dette komme til nytte i å tilby mer effektive og personaliserte kundeservice-opplevelser.

Les artikkelen 10 måter AI kan forbedre informasjonsstyringen i bedriften

 

5. Utvikling av en kultur for kontinuerlig forbedring

Keep Learning written on rural road

En god IM-strategi er aldri statisk. Det kreves en kultur for kontinuerlig forbedring hvor ansatte oppfordres til å søke etter nye måter å forbedre informasjonsstyringen på. Dette kan inkludere regelmessige revisjoner, opplæring og å være åpen for teknologiske innovasjoner.

Les hvordan Norges Idrettsforbund gjennomførte sitt prosjekt "Kultur for struktur", nettopp for å sette fokus på struktur av informasjonsstyringen sin. 

 

6. Effektiv datahåndtering og lagring

Med voksende datamengder er effektiv håndtering og lagring av informasjon kritisk. Dette innebærer å implementere strategier for dataminimering og optimalisering av datalagre for å sikre at bare relevant og nødvendig informasjon oppbevares.

Nøkkelelementer her kan være rutiner for og/eller automatisk sletting av dokumenter (retention policy), tydelige tilgangspolicy, versjonskontroll og systemer og rutiner for å unngå replikering og duplikater av informasjon med mer. 

 

7. Engasjement og involvering fra alle nivåer i organisasjonen

Det siste punktet handler om viktigheten av at en IM-strategi har støtte og engasjement fra alle nivåer i organisasjonen. Jeg var litt inne på det i punktet om integrering av IT i forretningsstrategien. Det å involvere ledelsen i strategiutviklingen, samt å sørge for at alle ansatte forstår deres rolle i å opprettholde og forbedre informasjonsstyringen, er helt avgjørende. Vi ser at manglende involvering kan føre til trenering, feil bruk, negativ omtale internt og i verste fall terminering av hele prosjektet. Tidlig involvering og hyppige oppdateringer er nøkkelord her.


Å bygge en effektiv IM-strategi er en kompleks, men avgjørende prosess for moderne organisasjoner. Ved å følge disse syv byggesteinene kan bedrifter ikke bare forbedre sin daglige operasjonelle effektivitet, men også posisjonere seg for fremtidig vekst og suksess i den digitale økonomien.

Last ned e-boken "Slik bygger du en effektiv IM-strategi i 2024"

IM-strategi-ebok-stor (2)

 

Last ned

Relaterte innlegg

artikkel

Slik kan du unngå informasjonskaos i Teams

Opplever du et lite informasjonskaos i Teams? Mange oppretter nye teams og arbeidsområder ukritisk. Her er våre tips til en bedre struktur i Teams.

Les mer
Read more
artikkel

4 risikofaktorer ved dårlig dokumenthåndtering

Kontroll på informasjon og dokumentasjon kan være avgjørende for en bedrift. På den andre siden, manglende dokumenthåndtering har flere risikofaktorer.

Les mer
Read more
artikkel

Informasjonssikkerhet i frivillig sektor

En stadig skjerping av trusselbilde innen datakriminalitet stiller krav til organisasjoner. Frivillig sektor er særlig utsatt. Les våre råd her.

Les mer
Read more